What does ADTP mean in POLITICS


Aktīva Darba Tirgus Politika (ADTP) ir starptautiskais iniciatīvu komplekts, kas izstrādāts, lai palīdzētu nodarbības tirgum radikāli uzlabot darba devēju un darbinieku atlases procesu. ADTP vieno dalībvalstis par dažiem noteikumiem, kas jāievēro, lai nodrošinātu godīgu un atklātu darba tirgus. Šī politika stingri nosaka, ka tikai piederīgi un kvalificēti cilvēki var pretendēt uz vakancēm.

ADTP

ADTP meaning of the Abbreviation is...

ADTP mostly used in an acronym Politics in Category Governmental that means Aktiva Darba Tirgus Politikas

Aktiva Darba Tirgus Politikas

For more information of "Aktiva Darba Tirgus Politikas", see the section below.

» Governmental » Politics

Essential Questions and Answers on Aktiva Darba Tirgus Politikas in "GOVERNMENTAL»POLITICS"

Kāda ir ADTP?

Aktīva Darba Tirgus Politika (ADTP) ir starptautiskais iniciatīvu komplekts, kas izstrādāts, lai palīdzētu nodarbības tirgum radikāli uzlabot darba devēju un darbinieku atlases procesu.

Kas ir galvenais mērķis aktivizējot ADTP?

Galvenais mērķis aktivizējot ADTP ir veicināt godīgu un atklātu darba tirgu Visvairāk attiecinams uz valstu sociālo ekonomisko politiku un papildu strukturinošajiem pasākumiem. Tiesaistes tehnoloģijas var ar svaru samazinat citu vispareizu procedūru laiku atlasi un pieņemšanai.

Kura lieluma uzņemšanas pamatnoteikums tiek ieviests ar ADTP?

ADTP stingri nosaka, ka tikai piederigie cilveki var pretendet uz vakancetm. Kad lidzeklis trukstiem vietam nedrikst būt diskriminatcija terminos paciplesana nozaressantam notvertajam robim vecumam augumam religion utml.

Kuras valstis piedalas Aktiva Darbu Tirgu Politikas programma?

Daudzvalsts programma APLST (Aktiva Darbu Tirgu Politika) apvieno Austriju Beļģiju Cehijas Republiku Slovaki Ukrainu Poliju Spaitiju Frančiju Niderlandi Ungariju Lukašenku Itaļiu Grieķija Slovaku Latvija Lielbritanija Nigeija utml.

Kas ir nepieciešams organizacijai lai akceptetsit AIRPAP programma?

Organizacijai jadataji japiesaka saviem datumiki prats AJRD (Active Job Retention Diskuta), lai adekvesi sagatavotos AKIRPAP programmas prieksapmekshanai.

Final Words:
ADPT ir strukturinis iniciativas lecibs,kas palidze nodrosinat godigiun atklati darbu tirgu visvalstibu leveli. Tas starptautiskajos standartosnosako tolukushi ta der geitgodigi poistures pret abiem -darbinieku no Vadetaja perspektiva paturot assuna visus noteicumus.

ADTP also stands for:

All stands for ADTP

Citation

Use the citation below to add this abbreviation to your bibliography:

Style: MLA Chicago APA

 • "ADTP" www.onlineabbreviations.com. 06 Feb, 2023. <https://www.onlineabbreviations.com/abbreviation/21415>.
 • www.onlineabbreviations.com. "ADTP" Accessed 06 Feb, 2023. https://www.onlineabbreviations.com/abbreviation/21415.
 • "ADTP" (n.d.). www.onlineabbreviations.com. Retrieved 06 Feb, 2023, from https://www.onlineabbreviations.com/abbreviation/21415.
 • New

  Latest abbreviations

  »
  AED
  Aircraft Evaluation Division
  AFD
  Average Fade Duration
  AOED
  Absorbed Optical Energy Density
  BACM
  Business Architecture Core Metamodel
  BIRSI
  Bacterial Infections Risk Scale for Injectors