International » Polish

Polish Abbreviations


Browse all acronyms and abbreviations related to the Polish terminology and jargon.

you just see All 157 abbreviations related by the acronyms or terminology and jargon is Polish under the category International

157 Abbreviations & Definitions of Acronyms Polish in category International

Browse All Abbreviation related to the Acronym Polish. All abbreviations on this page are AIPA means Australian Institute of Polish Affairs, APCS means Australian Polish Central Services, BCP means Buffered Chemical Polish, BDIP means Bartle Doo In Polish, BFDI means Blocky's Funny Doings International, BWLE means Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, BZPG means Bydgoskie Zaklady Przemyslu Gumowego (Polish rubber processing plant), CAPTO means Certified ATS Personnel Training Organization, CDFD means Centralna Diakonia Formacji Diakonii, CKGZ means Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, CPRC means Central Polish Relief Committee, Dood ka dhullaha means Saintly, EBPAA means East Bay Polish American Association (California), ESZ means Europejskiej Strategii Zatrudnienia, FAZM means Forum Akwarystyczne Zagłębia Miedziowego, FPON means Fundacja Pomocy Osobom, FRKF means Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Polish: Fund for Development of Physical Culture), FRSE means Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, FTWA means Fordoński Turniej Wiedzy Algorytmicznej, FWKW means Front Wyzwolenia Kroliczka Wielkanocnego (Polish: Kroliczka Easter Liberation Front; video game),

AbbreviationsDefinitionMore
AIPAAustralian Institute of Polish Affairs. AIPA
APCSAustralian Polish Central Services. APCS
BCPBuffered Chemical Polish. BCP
BDIPBartle Doo In Polish. BDIP
BFDIBlocky's Funny Doings International. BFDI
BWLEBiuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego. BWLE
BZPGBydgoskie Zaklady Przemyslu Gumowego (Polish rubber processing plant). BZPG
CAPTOCertified ATS Personnel Training Organization. CAPTO
CDFDCentralna Diakonia Formacji Diakonii. CDFD
CKGZCzerwona Księga Gatunków Zagrożonych. CKGZ
CPRCCentral Polish Relief Committee. CPRC
Dood ka dhullahaSaintly. Dood ka dhullaha
EBPAAEast Bay Polish American Association (California). EBPAA
ESZEuropejskiej Strategii Zatrudnienia. ESZ
FAZMForum Akwarystyczne Zagłębia Miedziowego. FAZM
FPONFundacja Pomocy Osobom. FPON
FRKFFundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (Polish: Fund for Development of Physical Culture). FRKF
FRSEFundacja Rozwoju Systemu Edukacji. FRSE
FTWAFordoński Turniej Wiedzy Algorytmicznej. FTWA
FWKWFront Wyzwolenia Kroliczka Wielkanocnego (Polish: Kroliczka Easter Liberation Front; video game). FWKW

New

Latest abbreviations

»
AA
Ansar Allah fighting party to Yemen conflict
ADM
Asphalt Drum Mixers
AF
abbreviation Define
AZA
Azathioprine AZA Azathioprine
BARE
Balanced And Raw Emotions