International » Polish

Polish Abbreviations


Browse all acronyms and abbreviations related to the Polish terminology and jargon.

you just see All 118 abbreviations related by the acronyms or terminology and jargon is Polish under the category International

118 Abbreviations & Definitions of Acronyms Polish in category International

Browse All Abbreviation related to the Acronym Polish. All abbreviations on this page are AIPA means Australian Institute of Polish Affairs, APCS means Australian Polish Central Services, BCP means Buffered Chemical Polish, BDIP means Bartle Doo In Polish, BFDI means Blocky's Funny Doings International, BWLE means Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, CAPTO means Certified ATS Personnel Training Organization, CDFD means Centralna Diakonia Formacji Diakonii, CKGZ means Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, CPRC means Central Polish Relief Committee, Dood ka dhullaha means Saintly, ESZ means Europejskiej Strategii Zatrudnienia, FAZM means Forum Akwarystyczne Zagłębia Miedziowego, FPON means Fundacja Pomocy Osobom, FRSE means Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, FTWA means Fordoński Turniej Wiedzy Algorytmicznej, GBFP means Gloss Black Full Polish, GDDKiA means Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GINB means Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, GNP means Građevinarstvo – Nauka i Praksa,

AbbreviationsDefinitionMore
AIPAAustralian Institute of Polish Affairs. AIPA
APCSAustralian Polish Central Services. APCS
BCPBuffered Chemical Polish. BCP
BDIPBartle Doo In Polish. BDIP
BFDIBlocky's Funny Doings International. BFDI
BWLEBiuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego. BWLE
CAPTOCertified ATS Personnel Training Organization. CAPTO
CDFDCentralna Diakonia Formacji Diakonii. CDFD
CKGZCzerwona Księga Gatunków Zagrożonych. CKGZ
CPRCCentral Polish Relief Committee. CPRC
Dood ka dhullahaSaintly. Dood ka dhullaha
ESZEuropejskiej Strategii Zatrudnienia. ESZ
FAZMForum Akwarystyczne Zagłębia Miedziowego. FAZM
FPONFundacja Pomocy Osobom. FPON
FRSEFundacja Rozwoju Systemu Edukacji. FRSE
FTWAFordoński Turniej Wiedzy Algorytmicznej. FTWA
GBFPGloss Black Full Polish. GBFP
GDDKiAGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA
GINBGeneralny Inspektorat Nadzoru Bankowego. GINB
GNPGrađevinarstvo – Nauka i Praksa. GNP

New

Latest abbreviations

»
ACWT
Aphasia Center of West Texas
ADCF
Altana Digital Currency Fund
ADVR
Anti Doping Violation Rules
AEIT
Aircraft Equipment Interoperability Test
AFOAR
Air Force Office of Aerospace Research