International » Polish

Polish Abbreviations


Browse all acronyms and abbreviations related to the Polish terminology and jargon.

you just see All 114 abbreviations related by the acronyms or terminology and jargon is Polish under the category International

114 Abbreviations & Definitions of Acronyms Polish in category International

Browse All Abbreviation related to the Acronym Polish. All abbreviations on this page are AIPA means Australian Institute of Polish Affairs, APCS means Australian Polish Central Services, BDIP means Bartle Doo In Polish, BWLE means Biuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego, CAPTO means Certified ATS Personnel Training Organization, CDFD means Centralna Diakonia Formacji Diakonii, CKGZ means Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych, ESZ means Europejskiej Strategii Zatrudnienia, FAZM means Forum Akwarystyczne Zagłębia Miedziowego, FPON means Fundacja Pomocy Osobom, FRSE means Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, FTWA means Fordoński Turniej Wiedzy Algorytmicznej, GBFP means Gloss Black Full Polish, GDDKiA means Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, GINB means Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, GNP means Građevinarstvo – Nauka i Praksa, GROM means Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego, HALP means Halowa Amatorska Liga Pilkarska, IAII means Instytut Automatyki i Informatyki, IDLB means Instytut Diagnostyki i Leczenia Bólu,

AbbreviationsDefinitionMore
AIPAAustralian Institute of Polish Affairs. AIPA
APCSAustralian Polish Central Services. APCS
BDIPBartle Doo In Polish. BDIP
BWLEBiuro Wspierania Lobbingu Ekologicznego. BWLE
CAPTOCertified ATS Personnel Training Organization. CAPTO
CDFDCentralna Diakonia Formacji Diakonii. CDFD
CKGZCzerwona Księga Gatunków Zagrożonych. CKGZ
ESZEuropejskiej Strategii Zatrudnienia. ESZ
FAZMForum Akwarystyczne Zagłębia Miedziowego. FAZM
FPONFundacja Pomocy Osobom. FPON
FRSEFundacja Rozwoju Systemu Edukacji. FRSE
FTWAFordoński Turniej Wiedzy Algorytmicznej. FTWA
GBFPGloss Black Full Polish. GBFP
GDDKiAGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA
GINBGeneralny Inspektorat Nadzoru Bankowego. GINB
GNPGrađevinarstvo – Nauka i Praksa. GNP
GROMGrupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego. GROM
HALPHalowa Amatorska Liga Pilkarska. HALP
IAIIInstytut Automatyki i Informatyki. IAII
IDLBInstytut Diagnostyki i Leczenia Bólu. IDLB

New

Latest abbreviations

»
*K*
Kiss
*W*
Wink
4U
for you
AAH
Asaib Ahl al Haq
AAMOF
As A Matter Of Fact